Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Επιχείρηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

      Η επιχείρηση ΓΑΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που εδρεύει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

 

    Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

 

     Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΒΑΡΕ6-0148580 είναι 35.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Λεωφ. Μιχαλέλλη 11,
Πλωμάρι 812 00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευ - Κυρ
08:00 - 01:00

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

fa fa-money
fa fa-cc-visa
fa fa-cc-mastercard
fas fa-cash-register
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ)» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞ.4-ΕΠΑΛ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ - ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
footer-logos.png
banner_covid.png

Επιλέξτε τη γλώσσα σας